Over het onderzoek

Waarom StayFine?

Meer dan één op de vijf jongeren krijgt voor zijn 21e te maken met een angst- en/of depressieve stoornis. Van alle jongeren die op een bepaald moment herstellen, krijgt ongeveer 60% binnen drie jaar opnieuw klachten (dit wordt een terugval genoemd). Hoewel het voorkomen van terugval dus belangrijk is, is er nog nauwelijks onderzoek naar gedaan.

Met het StayFine onderzoek willen wij onderzoeken of een nieuw ontwikkelde app, de StayFine app, helpt bij het voorkomen van terugval.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe werkzaam de StayFine interventie is in het voorkomen van angst en depressie. We willen uitzoeken of de StayFine interventie de kans op een terugval vermindert. De werking van de StayFine interventie vergelijken we met de werking van registreren (monitoren) hoe het met je gaat. Misschien is het geregeld bijhouden van hoe het gaat al voldoende, maar een interventie is misschien beter. Loting bepaalt in welke groep je komt. Zo kunnen we onderzoeken of en hoe de StayFine app bijdraagt aan jezelf sterker maken en nieuwe klachten voorkomen.

Haalbaarheidsonderzoek

Om te onderzoeken of de inhoud van de StayFine app aansluit bij jongeren, wordt een klein haalbaarheidsonderzoek gedaan. Jongeren die meedoen aan dit onderzoek helpen mee om de app te verfijnen en krijgen altijd de StayFine interventie aangeboden. In deze haalbaarheidsstudie doe je 8 weken mee, waarin je 3 weken meedoet aan monitoring en 4 weken de StayFine interventie gebruikt. Op dit moment zoeken we nog deelnemers! Voor meer informatie, mail naar stayfine@ggzoostbrabant.nl!

Het StayFine hoofdonderzoek

Alle deelnemers monitoren via de StayFine app op 5 momenten in het onderzoek hun gedachten, gevoel en gedrag (monitoren). Aanvullend gebruikt de helft van de deelnemers de StayFine app om de StayFine interventie te doorlopen. Als je de StayFine interventie krijgt, gebruik je deze gedurende 10 weken. Je doorloopt verschillende modules op je eigen tempo. Tijdens de interventie heb je contact met de ervaringsdeskundige en kun je online vragen delen met mede-deelnemers in een chatgroep. Ook kun je een app-buddy vragen om je te helpen tijdens de interventie. Hij of zij kan je motiverende berichten sturen en deelnemen aan chatgesprekken.

De StayFine interventie:

De interventie bestaat uit verschillende modules die o.a. gericht zijn op het versterken van positieve gedachten en gevoelens, het blijven oefenen om lastige situaties aan te gaan en lief zijn voor jezelf. Welke modules je volgt, is afhankelijk van waar je last van hebt (gehad) en jouw persoonlijke voorkeur. De inhoud wordt dus zo veel mogelijk op jou afgestemd.

We zijn voor het hoofdonderzoek op zoek naar 250 jongeren van 13 t/m 21 jaar die hersteld zijn van een angst- en/of depressieve stoornis. Op dit moment is dit onderzoek nog niet begonnen, maar je kunt je wel alvast opgeven als geïnteresseerde. Mail naar stayfine@ggzoostbrabant.nl als je op de hoogte wilt worden gehouden!