Welkom op de StayFine website!

Met het StayFine onderzoek willen we terugvalpreventie verbeteren voor  jongeren die hersteld zijn van een angst- en/of depressieve stoornis.  Hiervoor hebben wij de StayFine app ontwikkeld! Dit is een app waarin jongeren bijhouden hoe het met ze gaat en waarin ze verschillende modules volgen om zichzelf sterker te maken tegen terugval. Met het onderzoek kijken we hoe goed deze app, in combinatie met steun door ervaringsdeskundigen, helpt om terugval te voorkomen. Meer over ons onderzoek, angst- en depressieve stoornissen kun je vinden onder de menuknop.

Heb je interesse om mee te doen, en ben je tussen de 13 en 21 jaar? Neem dan contact met ons op via stayfine@ggzoostbrabant.nl. Kijk onder het kopje  contact als je meer informatie wilt, op de hoogte wilt blijven of mee wilt helpen als onderzoeksassistent.

Op dit moment zijn we bezig met een haalbaarheidsonderzoek. We willen graag weten of de inhoud van de app aansluit bij jongeren. Halverwege 2019 gaan we van start met een groter onderzoek (250 deelnemers) waarin we willen onderzoeken of de StayFine app bijdraagt aan het voorkomen van terugval. Dit onderzoek is een samenwerking tussen GGZ Oost Brabant, Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC). Het StayFine onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW.