We hebben een hulplijn!

Voor veel jongeren die een depressie of angststoornis hebben meegemaakt, zijn de coronamaatregelen zwaar. Zij kunnen vanaf 8 juni bellen met de StayFine-lijn om advies te vragen na hun depressie of angstklachten met als doel om terugval te voorkomen.

Hoewel minder mensen zich in de afgelopen maanden met psychische klachten hebben gemeld bij GGZ-instellingen in onder ander Noord-Holland, lijken de coronamaatregelen een negatieve invloed te hebben op de psyche. “We weten uit voorlopige cijfers van het Trimbos-instituut, die de invloed van coronamaatregelen op psychische gezondheid onderzocht, dat één op de drie mensen meer angstgevoelens, depressieve klachten en slaapproblemen ervaren. Dit kan komen door extra gevoeligheid voor verandering, of een kleiner sociaal netwerk. Maar we weten dat bijna de helft van de 3000 ondervraagden bij het Trimbos gaf aan dat ze behoefte hebben aan hulp,” aldus Claudi Bockting, hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie en medeonderzoeker van ons StayFine team.

Voorkomen van terugval

Ook jongeren die een depressie doormaakten, of kampten met een angststoornis, lopen het risico op een terugval. Nu ook de scholen weer opengaan, vergroot de extra druk op jongeren en adolescenten, de kans op het terugkeren van de angst of depressie. Onzekerheden als ‘gaat het wel lukken op school’ spelen de jongeren parten. Met de StayFine bellijn willen wij clinici en onderzoekers jongeren ondersteunen door hen een luisterend oor te bieden en van tips te voorzien.

StayFine

De StayFine-lijn is opgezet door ons team in samenwerking met Amsterdam UMC (afdeling Stemmingsstoornissen en het Transitie Centrum voor Affectieve Stoornissen), met steun van Universiteit Utrecht en Accare. Jongeren tussen de dertien en éénentwintig jaar met een geschiedenis van angst of depressie kunnen de hulplijn bellen via 06-13902366 of een voicemail inspreken. Ze komen dan in contact met behandelaren en onderzoekers voor advies. Meer informatie, waaronder de actuele openingstijden, zijn te vinden onder de tab StayFine-lijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *