Wereld Suïcide Preventie Dag: “Maar echt, hoe gaat het met je?”

Wereld Suïcide Preventie Dag: “Maar echt, hoe gaat het met je?”

Zelfmoord was de nummer 1 doodsoorzaak onder jongeren van 15-25 jaar in Nederland in 2019. Bij ongeveer de helft van zelfdodingen is er sprake van een depressie. Vandaag, op donderdag 10 september, is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Een dag om stil te staan bij zelfdoding en hoe we dit kunnen voorkomen.

“De geestelijke gezondheid van jongeren is iets waar we maar weinig over praten met elkaar” schrijft Claire Veldkamp op haar Instagram. Sinds kort is ze naast actrice van NPO serie Brugklas ook ambassadeur van de geestelijke gezondheid van jongeren. Zij wil zich  inzetten voor het verbeteren en bespreekbaar maken van de geestelijke gezondheid van jongeren. Dagen zoals de Wereld Suïcide Preventie Dag helpen om meer over het onderwerp te kunnen praten. Want hoe kun je iets voorkomen wat niet bespreekbaar is?

ls iemand zelfmoord pleegt, is er in ongeveer de helft van de gevallen sprake van een depressie. Depressie is een mentale ziekte waarbij gedachten aan de dood kunnen ontstaan. 1 op de 5 jongeren krijgt voor zijn 21e met depressie te maken. De kans dat je iemand met depressie kent is dus heel groot. Wat het lastig maakt, is dat depressie bepaald geen bloedneus is: je kan het aan de buitenkant meestal niet zien. Vaak hebben anderen wel door dat het niet lekker gaat met iemand maar niet dat er sprake is van serieus nadenken over zelfmoord. Daarom is het belangrijk dat we er samen alert op zijn.

Wat kun je zelf doen?

Ook jij kan iets doen om de geestelijke gezondheid van jongeren te verbeteren. Hoe? Vraag vandaag eens aan iemand hoe het echt gaat. Het kan een vriend, onbekende of familielid zijn. Wees niet bang dat je niet alle antwoorden hebt, mensen die zich erg vervelend voelen zoeken vaak geen advies. Het feit dat je oprecht luistert en meeleeft is meestal al voldoende. Zij kunnen daarna hulp zoeken van bijvoorbeeld de huisarts of een andere hulpverlener. Als jij en je vrienden dit vandaag doen, wie weet kun je er iemands leven wel mee veranderen, dus probeer het vooral uit!

En wat kun je doen als het weer beter gaat?

Gelukkig herstellen de meeste jongeren van een depressie en nemen de gedachten aan zelfmoord weer af. Dan is het belangrijk om jezelf sterker te maken, zodat je niet opnieuw klachten krijgt. Om deze reden is Claire Veldkamp ambassadeur van de StayFine app. “Een app is laagdrempelig en zorgt ervoor dat meer jongeren hulp kunnen zoeken”, vertelt Claire. De meeste jongeren hebben namelijk een telefoon en ze kunnen vanuit huis meedoen. Wil je meer weten over StayFine of je aanmelden voor de app en het onderzoek naar de app? Ga naar www.stayfine.nl.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 (24/7 bereikbaar), 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

Komt aandacht voor psychische gezondheid bij jongeren op tijd?

Komt aandacht voor psychische gezondheid bij jongeren op tijd?

Gevoelens van blijdschap, enthousiasme en geluk horen bij het leven. Net zoals spanning, somberheid en eenzaamheid. In tijden van crisis kunnen de laatste soort gevoelens overheersen. De les die uit eerdere virusuitbraken (bijvoorbeeld SARS) wordt getrokken is dat aandacht voor psychische gezondheid al in een vroeg stadium nodig is.

Afname aanmeldingen

Een andere zorgelijke ontwikkeling is dat er sinds maart een sterke afname gezien wordt in het aantal aanmeldingen bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Professionals vragen zich dan ook af: blijven niet te veel jongeren met klachten thuis? Nu de maatregelen versoepelen, is het zoeken van hulp misschien ook makkelijker. De komende weken zal blijken of de aandacht voor psychische gezondheid op tijd is gekomen.

Hoewel gerichte tips en adviezen in tijden van corona kunnen helpen, is het versterken van de psychische gezondheid van jongeren ten alle tijden belangrijk. De StayFine app heeft als doel om te voorkomen dat jongeren opnieuw klachten krijgen. Of de app werkt bij het voorkomen van terugval in angst en depressie wordt onderzocht in wetenschappelijk onderzoek. Ook in tijden van corona. Voor meer informatie zie www.stayfine.nl.

Bron: Kind & Jeugd, https://www.ggzoostbrabant.nl/actueel-nieuws/140-nieuws-uit-de-zorg

We hebben een hulplijn!

We hebben een hulplijn!

Voor veel jongeren die een depressie of angststoornis hebben meegemaakt, zijn de coronamaatregelen zwaar. Zij kunnen vanaf 8 juni bellen met de StayFine-lijn om advies te vragen na hun depressie of angstklachten met als doel om terugval te voorkomen.

Hoewel minder mensen zich in de afgelopen maanden met psychische klachten hebben gemeld bij GGZ-instellingen in onder ander Noord-Holland, lijken de coronamaatregelen een negatieve invloed te hebben op de psyche. “We weten uit voorlopige cijfers van het Trimbos-instituut, die de invloed van coronamaatregelen op psychische gezondheid onderzocht, dat één op de drie mensen meer angstgevoelens, depressieve klachten en slaapproblemen ervaren. Dit kan komen door extra gevoeligheid voor verandering, of een kleiner sociaal netwerk. Maar we weten dat bijna de helft van de 3000 ondervraagden bij het Trimbos gaf aan dat ze behoefte hebben aan hulp,” aldus Claudi Bockting, hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie en medeonderzoeker van ons StayFine team.

Voorkomen van terugval

Ook jongeren die een depressie doormaakten, of kampten met een angststoornis, lopen het risico op een terugval. Nu ook de scholen weer opengaan, vergroot de extra druk op jongeren en adolescenten, de kans op het terugkeren van de angst of depressie. Onzekerheden als ‘gaat het wel lukken op school’ spelen de jongeren parten. Met de StayFine bellijn willen wij clinici en onderzoekers jongeren ondersteunen door hen een luisterend oor te bieden en van tips te voorzien.

StayFine

De StayFine-lijn is opgezet door ons team in samenwerking met Amsterdam UMC (afdeling Stemmingsstoornissen en het Transitie Centrum voor Affectieve Stoornissen), met steun van Universiteit Utrecht en Accare. Jongeren tussen de dertien en éénentwintig jaar met een geschiedenis van angst of depressie kunnen de hulplijn bellen via 06-13902366 of een voicemail inspreken. Ze komen dan in contact met behandelaren en onderzoekers voor advies. Meer informatie, waaronder de actuele openingstijden, zijn te vinden onder de tab StayFine-lijn.